USŁUGI EWA GUTOWSKA


adres:  ul. Jałowcowa 8
            07-410 Ostrołęka
tel.       502 369 866
email:  uslugi.ewa.gutowska@gmail.com
            biuro@guttech.pl

NIP      758-102-87-29

Z dniem 31.07.2017 firma GUTTECH Artur Gutowski zakończyła swoją działalność. Wszystkie zlecenia i produkcję wsporników przejeła firma USŁUGI EWA GUTOWSKA.

Firma USŁUGI EWA GUTOWSKA posiada w swojej ofercię linię wsporników przeznaczonych do czujek dymu instalowanych w przestrzeni podpodłogowej i pod sufitami wysokich pomieszczeń. 

Wspornik czujki instalowanej pod podłogą podniesioną GTP

Opis

Wspornik czujek ma zastosowanie przy instalacji czujek w przestrzeni pod podłogą podniesioną. Budowa wspornika wyklucza konieczność wiercenia w wylewce podłogi, oraz ingerencję w konstrukcję nogi podłogi podniesionej. Kształt obejmy pozwala na montaż na wszystkich typach podłóg technicznych. Uchylne ramię umożliwia szybką instalację i łatwy dostęp serwisowy. Podniesiona część instalacyjna pozwala zainstalować czujkę bezpośrednio pod krawędzią paneli podłogowych. Wspornik pasuje do prawie wszystkich gniazd czujek dymu.

Dane techniczne

Typ wspornika

Długość

Grubość

H

Waga

Materiał

Narzędzie

Ilość w opakowaniu

Waga opakowania
GTP2

430 mm

2 mm

30 mm

125 g

Aluminium

Wkrętak PZ2

20 szt.

3,0 kg
 
Kolor
Na zamówienie możliwe jest polakierowanie proszkowe dowolnym kolorem z palety RAL

Sposób montażu

Karta katalogowa

Galeria

Wytyczne SITP

Poniżej przytoczono zapis wytycznych do projektowaniie systemów sygnalizacji pożaru SITP WP-02:2010 w zkresie dozorowania przestrzeni nad sufitami podwieszanymi i pod podłogami podniesionymi.

"Jeżeli istnieje ryzyko powstania pożaru nad podwieszonym sufitem, to należy umieścić czujki w tej prze-strzeni. Czujki te mogą służyć także do wykrywania pożaru poniżej podwieszonego sufitu jeżeli:
   a) perforacja stanowi więcej niż 50% dowolnego wycinka 1 m x 1 m sufitu i
   b) wymiary każdego pojedynczego otworu przekraczają 20 mm x 20 mm i
   c) grubość sufitu nie jest większa niż trzykrotny wymiar najmniejszego otworu.
Należy jednak w takich przypadkach podjąć indywidualną analizę z uwzględnieniem nagromadzonego materiału palnego oraz wydajności wentylacji, która może wyciągać dym przez podwieszony sufit. Minimalna wysokość zamkniętej przestrzeni międzypodłogowej powinna wynosić, w zależności od wyso-kości czujki 15 cm do 20 cm. Wówczas czujka w tej przestrzeni powinna być zainstalowana przy pomocy odpowiedniego uchwytu (Rys. 4.5.9/1), umożliwiającego odchylenie go i wyjęcie czujki celem dokonania konserwacji."
Rysunek przedstawiający proponowany przez SITP wygląd uchwytu.

Wspornik czujki instalowanej pod stropem GTS

Opis

Wspornik czujek instalowanych pod sufitem podwieszanym ma zastosowanie w pomieszczeniach o wysokości pomiędzy 6 a 11m. Powodem konieczności opuszczania czujek dymu jest zjawisko fizyczne zwane poduszką powietrzną. Jest to rozgrzane powietrze które uniemożliwia przedostanie się dymu w pierwszej fazie pożaru. Wysokość poduszki powietrznej określa się na 5% wysokości pomieszczenia. Poduszkę powietrzną uwzględnia się przy instalacji czujek w standardowych pomieszczeniach o wysokości powyżej 6m. Ograniczenie 11m wynika z maksymalnej wysokości na jakiej można zainstalować punktową czujkę dymu.

Dane techniczne

Typ wspornika

Długość (h)

Zastosowanie w pomieszczeniach o wysokości
GTS ZX

250-600mm

5-12m
Grubość płaskownika

Materiał

Narzędzia

Ilość w opakowaniu

Kolor
3mm

Aluminium

Wkrętak PZ2

20 szt.

Na zamówienie możliwe jest polakierowanie proszkowe dowolnym kolorem z palety RAL

Karta katalogowa

Copyright Nazwa.pl